Maanshan Fuyong Intelligent Technology Co., Ltd.

Đang kéo nhẫn

Bộ phận kéo là một dạng bộ phận cơ khí mới.It has inner và outer rings, rolling elements, v. The slegung bearing is a large bearing the combination, and can stand a large tát, radial charms and overturning moments same time.Những vật có mảnh được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực sự.Nó được gọi là "khớp cỗ máy", là một thiết bị cơ khí cần phải thực hiện chuyển động xoay tương đối giữa hai vật thể, và cũng cần phải chịu lực ngang, lực quay và thời điểm nghiêng.Cần những thành phần chuyển động.Cái này đã được sự giải quyết trong việc này. Các nơi này cũng được giải quyết.

Dựa theo phương pháp thực sự sử dụng và cấu trúc thiết kế có các phương pháp làm việc khác nhau, có hai phương pháp cơ bản:
  • Hệ thống lắp đặt vai trò hỗ trợ của nó, chiếc vòng bên ngoài xoay BSJdZ Cái nhẫn bên ngoài sửa chữa vai trò hỗ trợ của nó,The inner ring rotes
  • We provide both
single barywall snow bearing and'nbsp;BJDZ đôi tay thao trường .BNhấn vào đây để có thêm chi tiết hoặc có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi.
TY_LEAVE_US_MESSAGES