Maanshan Fuyong Intelligent Technology Co., Ltd.

Đường đệm cho hệ thống định vị mặt trời

slewing drive for solar tracking system


Phạm vi ứng dụng: hệ thống phát điện photon

Gear Ratio: 62:1

Output Torque: 6.5KN.m

Tilting Moment Torque: 33.9KN.m

Holding Torque: 32.5KN.m

Static Axial Rating: 338KN

Static Radial Rating: 120KN

Dynamic Axial Rating: 81KN

Dynamic Radial Rating: 81KN

Precision: ≤0.2°

Weight: 60KGslewing drive for solar tracker

Application Field:Hệ thống phát điện Phongười
SCPTBBB1CC

slew drive for solar tracker

Application Field: phát điện nhiệt
SCPTB21